Skip to content

You are here: Home / News / POSTDOC: Modelització, Optimització i Inferencia Estadística de la Universitat de A Coruña (UDC)

POSTDOC: Modelització, Optimització i Inferencia Estadística de la Universitat de A Coruña (UDC)

Els professors Ricardo Cao Abad i Juan Vilar Fernández, coordinadors del grup de recerca Modelització, Optimització i Inferència Estadística (MODES) de la Universitat d'A Coruña (UDC) faran una selecció de doctors que desitgin dur a terme la seva investigació en el grup MODES dins de l'àmbit de l'estadística o la investigació operativa.

El perfil dels candidats és el d'un doctor en estadística o en investigació operativa, amb un bon registre de publicacions en algun d'aquests camps. Es valorarà experiència postdoctoral, encara que no s'exclou la possibilitat de concurrència de candidats que obtinguin el seu títol de doctor en un breu termini.

Els seleccionats podran ser contractats amb càrrec a algun dels projectes de recerca vigents en el grup MODES. A més, podran participar, conjuntament amb el grup MODES a diverses convocatòries competitives de contractes postdoctorals (Juan de la Cierva Formació, Juan de la Cierva incorporación i Ramón y Cajal entre altres).

Les persones interessades poden enviar el seu CV a aquesta adreça de correu electrònic: ana.almecija@udc.es.

Termini: 13 de desembre de 2017.