Skip to content

You are here: Home / Seminars / Upcoming GRBIO seminars

Upcoming GRBIO seminars

Organizers: Jordi Cortés and Ferran Reverter

Lloc: online. Per assistir-hi, contacta amb grbio@grbio.eu.

Gestió de dades en recerca

Abstract. To be announced.

Lloc: online. Per assistir-hi, contacta amb grbio@grbio.eu.

The natural history of symptomatic COVID-19 during the first wave in Catalonia.

Abstract. To be announced.

Lloc: online. Per assistir-hi, contacta amb grbio@grbio.eu.

Title. Enfoque matemático de las redes neuronales y convolucionales (Inteligencia Artificial).

Abstract. To be announced.

Lloc: online. Per assistir-hi, contacta amb grbio@grbio.eu.

Title. To be announced.

Abstract. To be announced.