Skip to content

You are here: Home / Seminars / Upcoming GRBIO seminars

Upcoming GRBIO seminars

Organizers: Jordi Cortés and Ferran Reverter

Lloc: online. Per assistir-hi, contacta amb grbio@grbio.eu.

Sports Economics. Misclassification in a double hurdle model.

Breu introducció als temes coberts per l'economia de l'esport. Implicacions de la incorrecta classificació de les respostes "zero" segons siguin quin tipus de zeros siguin en models de doble tanca, utilitzats en l'estimació de models de disposició a pagar en àmbits com mantenir un club professional en una determinada ciutat.