Skip to content

You are here: Home / News / Ofertes de feina IRB

Ofertes de feina IRB

Ofertes de feina IRB

El institut de recerca biomèdica de Lleida (IRBLleida)  té 2 ofertes de feina: 

Bioestadístic. Técnic d'investigació en el servei científico-tècnic de bioestadística

Perfil: Diplomat/da o graduat/da en Ciències estadístiques, Estadística aplicada o Matemàtiques amb
màster en estadística.
Referència: 017-20

Requisits:
- Experiència en aplicació de l'Estadística a la recerca Biomèdica.
- Experiència en gestió de dades.
- Coneixements i habilitats en bioinformàtica.
- Experiència en el programa R, SPSS i/o altres programes estadístics.
- Excel·lent nivell d’anglès, oral i escrit

Tasques:
1. Assessorament metodològic en el disseny, anàlisi de dades i publicació d’estudis.
2. Participar en equips multidisciplinars per millorar els processos de recol·lecció, validació i integració de dades.
3. Organitzar i participar en cursos d’Estadística i Metodologia de la Recerca.

S’ofereix:
- Tipus de contracte: Substitució per maternitat
- Durada: Fins que finalitzi la baixa per maternitat de la treballadora substituïda
- Inici: immediat
- Jornada completa: 37.5 hores setmanals de dilluns a divendres
- Remuneració :entre 21.000 €-27.000 €

Documentació i termini de presentació:
- Carta de presentació
- CV amb fotografia recent i número de DNI
- Aportar 2-3 referències per justificar l’experiència requerida
- El termini de presentació finalitzarà el dia 15 de juliol de 2020 a les 23:59 hores
- Els interessats podeu enviar el vostre CV a l’adreça electrònica indicant el nom de l’oferta a la qual us presenteu i la referència Oferta 017-20.

 

Bioestadístic. Cap del servei científico-tècnic de bioestadística

Perfil: Diplomat/da o graduat/da en Ciències estadístiques, Estadística aplicada o Matemàtiques amb
màster en estadística
Referència: 016-20

Requisits:
- Experiència en aplicació de l'Estadística a la recerca Biomèdica.
- Experiència en gestió de dades.
- Coneixements i habilitats en bioinformàtica.
- Experiència en el programa R, SPSS i/o altres programes estadístics.
- Excel·lent nivell d’anglès, oral i escrit.
- Màster en estadística.

Tasques:
1. Proporcionar assessorament metodològic en el disseny, anàlisi de dades i publicació d’estudis.
2. Participar en equips multidisciplinars per millorar els processos de recol·lecció, validació i
integració de dades.
3. Organitzar i participar en cursos d’Estadística i Metodologia de la Recerca.

S’ofereix:
- Tipus de contracte: indefinit amb 6 mesos de període de prova
- Inici del contracte de treball: immediat
- Jornada completa: entre 37.000 €-40.000 €

Documentació i termini de presentació:
- Carta de presentació
- Currículum vitae amb fotografia recenti número de DNI
- Aportar 2-3 referències per justificar l’experiència requerida
- El termini de presentació finalitzarà el dia 15 de juliol de 2020 a les 23:59 hores

 

Els interessats en alguna oferta podeu enviar el vostre CV a l’adreça electrònica indicant el nom de l’oferta a la qual us presenteu i la referència.