Skip to content

You are here: Home / News / Jornada: Comercialització de software: limitacions i oportunitats (13/11/17)

Jornada: Comercialització de software: limitacions i oportunitats (13/11/17)

El proper dilluns 13 de novembre de 2017 de 10:00h a 13:00h, es celebra la jornada sobre Comercialització de software: limitacions i oportunitats organitzada conjuntament pel Barcelona Supercomputing Center (BSC) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)  al Campus Nord de la UPC (Aula Màster):

Es tractaran de forma participativa i resumida alguns dels aspectes a tenir en compte per gestionar i enfocar les llicències de software i més concretament de software lliure.

Els objectius de la jornada són els següents:

   - Entendre quins tipus de llicències de software poden derivar dels projectes desenvolupats en l’entorn universitari  i quin és el seu valor estratègic pels grups de recerca.
   - Aprendre a identificar punts forts i febles de la nostra estratègia d’innovació en l’entorn del software lliure.
   - Conèixer bones practiques en desenvolupament, valorització, negociació i transferència a través de llicències de software.

Cal formalitzar la inscripció a traves del següent link: https://www.upc.edu/innovacio/ca/esdeveniments-1/jornada-sobre-explotacio-de-llicencies-models-de-negoci-i-software-lliure