Skip to content

You are here: Home / News / IBC 2020: Borsa d'ajuts de la Sociedad Española de Biometría

IBC 2020: Borsa d'ajuts de la Sociedad Española de Biometría

IBC 2020: Borsa d'ajuts de la Sociedad Española de Biometría

Del 5 al 10 de juliol de 2010 es celebrarà a Seül, la XXX edició de la International Biometric Conference (IBC2020).
La Societat Espanyola de Biometria (SEB) ofereix un ajut als estudiants membres de la SEB que tinguin previst assistir a aquest esdeveniment. Poden optar a la beca els membres estudiants de la SEB amb un treball acceptat per presentació oral a la IBC2020.

Es repartirà un total de 1500€ (màxim de 500 €/persona). En el cas que el nombre de sol·licituds fos elevat es realitzaria un sorteig. Les sol·licituds s'han de fer per correu electrònic a seb.secretaria@gmail.com adjuntant la següent documentació:

  • Resum del treball enviat.
  • Comunicació d'acceptació del treball enviat.
  • Certificat d'assistència a la conferència (quan es disposi).
  • Document que acrediti la condició d'estudiant o la defensa de la tesi doctoral amb anterioritat no superior a un any.
  • Una carta expressant la necessitat i la importància de l'atenció a la conferència de no més de 500 paraules.

Data límit de sol·licituds: 30 d'abril de 2020

Resolució: 7 de maig de 2020