Skip to content

GRBIO: Concessió de l'ajut per donar suport a les activitats del grup de recerca (SGR 2017-2019)

GRBIO: Concessió  de l'ajut per donar suport a les activitats del grup de recerca (SGR 2017-2019)

El passat 13 de setembre de 2018, la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca va atendre les al·legacions presentades pel nostre grup de recerca a la "Resolució relativa a la convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (2017-2019)".

Finalment, la comissió, atenent al treball de recerca dut a terme aquests darrers anys ens ha concedit finançament fins al 31 de desembre de 2020.