Skip to content

You are here: Home / News / Concessió projecte MTM

Concessió projecte MTM

Concessió projecte MTM

El passat 11 de juny es va comunicar la resolució provisional de la concessió de "Projectes I+D+i" en el marc dels programes estatals de generació de coneixement i enfortiment cièntífic i tecnològic del sistema I+D+i orientada als reptes de la societat, convocatoria 2019.

Bona part de l'equip investigador del GRBIO forma part de l'equip investigador i de l'equip de treball d'aquest projecte al qual se li ha concedit l'ajuda.

Informació del projecte

Títol: STATISTICAL METHODOLOGIES FOR CLINICAL AND OMICS DATA AND THEIR APPLICATIONS IN HEALTH SCIENCES (SAMANTHA)

Finançat per: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Període: 01/06/2020 - 01/06/2024.

Investigadors Principals: Dra. Guadalupe Gómez Melis, Dr. Alex Sánchez.

Membres equip d'Investigació: Mireia Besalú, Malu Calle, Martí Casals, Sergi Civit, Erik Cobo, Guadalupe Gómez, Klaus Langohr, Ramon Oller, Nuria Pérez, Ferran Reverter, Roser Rius, Miquel Salicrú, Alex Sánchez,  Esteban Vegas.

Membres equip de Treball: Yovaninna Alarcón, David Blanco, Marta Bofill, Jordi Cortés, Pablo Flores, KyungMann Kim, Eduard Molins, Joel Muñoz, Jordi Ocaña, Oleguer Plana, Marta Vilaró

Resolució provisionalaquí.