Skip to content

You are here: Home / News / Job: Exploring the effect of nonresponse in modeling the age at diagnosis in HPV-Related Cancers

Job: Exploring the effect of nonresponse in modeling the age at diagnosis in HPV-Related Cancers

Convocatòria de feina en el marc del projecte europeu PUCS (H2020).
Es busca una persona (LLicenciada/Grau en estadística i/o matemàtiques) que haurà de donar suport a les diferents tasques del projecte PUCS. Principalment participarà en el desenvolupament d’un model estadístic (Bayesià) per estudiar l’associació (no lineal) entre temperatura i mortalitat a nivell d’àrea petita.
El lloc de treball és l'Agència de Salut Pública de Barcelona. El salari anual és aproximadament 28000€. Per més detalls, consultar la convocatòria.