Skip to content

You are here: Home / Research / Projects / MTM2017-90568-REDT: BIOSTATNET

MTM2017-90568-REDT: BIOSTATNET

Nom del projecte: Biostatnet: Potenciando la excelencia investigadora nacional e internacional en Bioestadística.

Entitat finançadora: Ministeri d'Economia i Competitivitat. Accions de dinamització “Xarxes d'excel·lència”. Programa estatal de foment de la investigació científica y tècnica de excel·lència. Subprograma estatal de generació del coneixement. Pla estatal d'investigació científica i tècnica i d'innovació 2013-2016. Convocatoria 2017

Descripció: Xarxa Nacional de Bioestadística (BIOSTATNET) creada en el marc del Programa Estatal de Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento del Ministerio de Economia y Competitividad

Investigadora principal: Dra. Carmen María Cadarso Suárez.

Investigadora Responsable del Node Catalunya - BIO: Dra. Lupe Gómez

Referencia: MTM2017-90568-REDT. 

Periode: 01/07/2018 - 30/06/2020.